Round numbers คืออะไร

Round numbers คืออะไร

 

การรู้ว่าเทรดเดอร์คนอื่นกำลังทำอะไรอยู่นั้น จะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดได้มากขึ้นอีกหนึ่งระดับ ซึ่งข้อสังเกตอย่างหนึ่งในที่จะทำให้เราประเมินเทรดเดอร์คนอื่นทำกำลังทำอะไรอยู่นั้น ดูได้จากการวางออเดอร์ โดยการวางออเดอร์ของคนส่วนมากในตลาดมักใช้ตัวเลขกลมๆ หรือ Round numbers (ช่วงที่ตัวเลขลงท้ายด้วย 0) ในการกำหนดจุด Stop loss และจุด Take profit อีกทั้งยังนำไปใช้ในการกำหนดแนวรับ แนวต้าน อีกด้วยเช่นกัน

 

ใน Website ของ https://www.oanda.com ที่ให้บริการข้อมูลเฉพาะของทางโบรกเกอร์ คือ แสดงออเดอร์ของลูกค้าทั้งหมดว่าลูกค้าส่วนมากนั้นวางออเดอร์ในจุดใดบ้าง และมากน้อยเพียงใด

 

ออเดอร์ซื้อของ EUR/USD

 

ออเดอร์ขายของ XAUUSD

            ในส่วนที่พื้นที่เข้มๆ นั้นแสดงถึงบริเวณออเดอร์ที่ตั้งไว้ในจำนวนมาก ซึ่งจะสังเกตได้ว่าส่วนมากจะเป็นช่วงที่เป็นตัวเลขกลมๆ จากอย่างตัว ออเดอร์ซื้อของ EURUSD นั้น ออเดอร์ตั้งซื้อส่วนมากจะอยู่ที่ 1.10 / 1.20 / 1.30 เป็นส่วนมาก และ ออเดอร์ขายของทอง (XAUUSD) ออเดอร์นั้นจะอยู่ที่ 1200 เป็นส่วนมาก

 

ตัวอย่างแนวรับ แนวต้าน จาก Round number

ประยุกต์ใช้ในการเทรด

          สามารถนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการวาง Stop loss และจุด Take profit คือในการวาง Stop loss นั้น ควรวางหลังจากจุด Round number ออกมา 1 ระดับ เพื่อป้องกันการลากกิน Stop loss ของเทรดเดอร์รายใหญ่ที่รู้ว่ารายย่อยมักวางออเดอร์ตรงไหน ส่วนการวางจุด Take profit ก็ควรวางก่อนที่ราคาจะถึงจุด Round number เนื่องจากป้องกันการแตะไม่ถึงของราคา จากออเดอร์ที่ขวางไว้จำนวนมาก คือเราควรยืนหน้าควรส่วนมากก่อน 1 จุด

 

ทีมงาน : forexthai.in.th

Comments

comments

Comments are closed.