การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร

เมื่อคุณเริ่มต้นที่จะศึกษาถึงแนวทางในการเทรด forex สิ่งสำคัญประการต่อมาคือการมองหาสูตรหรือวิธีการในการเทรด forex เพื่อให้ได้ผลกำไรอย่างยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในหลายๆสูตรคือ การใช้เทคนิคในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ดังนั้นหากคุณกำลังสนใจว่า การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร และเกี่ยวข้องกับการเทรด forex อย่างไร บทความนี้จะเป็นคำตอบครับ

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

สิ่งแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือ การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไรเสียก่อน สำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานนั้น คือการมองหาสมมุติฐาน หรือราคาคาดการณ์ โดยอาศัยตัวแปรที่สำคัญอาทิเช่น ราคาที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ ดัชนีชี้วัดต่างๆทางเศรษฐกิจ non farm หรือเทคโนโลยี แนวโน้มต่างๆ รวมถึงปัญหาและปัจจัยทางการเมืองด้วย ทั้งหมดนี้ถือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญเพื่อการเทรด forex

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร forex

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

อะไรบ้างที่ควรพิจารณา

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยมีปัจจัยดังต่อไปนี้ที่เราจะต้องนำมาประกอบกับการพิจารณาคือ

1.ปัจจัยทางการเมือง

ปัจจัยข้อนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อค่าเงินค่อนข้างมาก โดยเฉพาะหากในประเทศนั้นเกิดภาวการณ์จลาจล หรือว่าเกิดภาวะสงครามขึ้นมา สิ่งนี้ย่อมมีผลอย่างยิ่งต่อการเปลี่ยนแปลงค่าเงินไปในทิศทางที่ไม่ดี

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออะไร forex

ปัจจัยทางการเมือง

2.ปัจจัยทางเศรษฐกิจ

ปัจจัยทางเศรษฐกิจมากมาย ที่เกี่ยวข้องกับค่าเงินของประเทศนั้นๆ ต่างมีผลโดยตรงต่อราคาค่าเงินที่ผันผวน โดยเฉพาะการประกาศพวกดัชนีทางเศรษฐกิจต่างๆ  ซึ่งคุณสามารถใช้เทคนิคในการศึกษาเรื่องปัจจัยทางเศรษฐกิจในการกำหนดราคาและทิศทางการเทรด forex ได้เลย

3.ปัจจัยทางเทคโนโลยี

ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรมและการเติบโตในเรื่องของราคาต่างๆ ของสินค้าทางเทคโนโลยี หรือการคิดค้นนวัตกรรมอะไรขึ้นมาได้ ย่อมมีผลโดยตรงต่อการเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างชัดเจน

ข้อดีของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

ข้อดีของการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ ทำให้เราสามารถคาดการณ์ทิศทางของกราฟได้ค่อนข้างที่จะมีความแม่นยำสูงมาก ซึ่งทำให้เราสามารถเปิดสัญญาของการเทรดได้ครบถ้วน และมีความปลอดภัย ลดอัตราการเสี่ยงที่เกิดจากการเปิดสัญญาที่ผิดที่ผิดทางได้

ข้อจำกัดของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน

สำหรับข้อจำกัดของการใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คือ บางครั้งแล้วการวิเคราะห์ของเรานั้นอาจมีความผิดพลาด หรือมีความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงได้ ทำให้เรานั้นอาจเปิดสัญญาที่ผิดพลาดและไม่ถูกต้องไป ดังนั้นหากคุณต้องใช้การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานแล้ว ผู้เขียนคิดว่า การเลือกใช้หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิค น่าจะมีประโยชน์ต่อการทำนายทิศทางของกราฟซึ่งส่งผลต่อแนวทางในการเทรด forex ของคุณให้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นด้วยนั่นเอง

ดังนั้นเพื่อให้กลยุทธ์ในการเทรด forex ของคุณประสบความสำเร็จ การเลือกวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน คืออีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญและสามารถช่วยให้คุณนั้น

ทีมงาน :  www.forexthai.in.th

คะแนนที่ผู้อ่านให้
[ผู้โหวต: 2 คะแนนเฉลี่ย: 5]

Comments

comments

Comments are closed.