« การเทรด Double tops และ Double bottoms คืออะไร

ราคาออกนอกกรอบ BB และกลับเข้ามา

Bookmark the permalink.

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *